cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2017-01-15 09:26:54
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Uwaga !!!
Informuję, że zamykamy serwis. Dane będą dostępne do czerwca 2017 r.

Zestawienie statystyczne cen brutto wody i ścieków dla gospodarstw domowych

kod TERYT [ zmień sortowanie na malejaco ] Województwo Cena minimalna Cena maksymalna Średnia Mediana Odchylenie standardowe liczba danych
Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem
zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 rekord
02 dolnośląskie 2,43 3,64 7,19 23,92 25,87 49,56 5,37 8,94 14,32 4,69 6,74 10,96 2,86 5,50 7,72 69
04 kujawsko-pomorskie 2,21 3,45 6,22 5,15 13,14 16,32 3,22 6,21 9,43 3,12 5,76 9,14 0,62 1,89 2,12 47
06 lubelskie 2,14 3,30 6,37 4,82 13,19 17,66 3,12 6,05 9,17 3,02 5,68 8,62 0,62 1,86 2,11 65
08 lubuskie 2,69 1,34 4,83 6,17 13,51 18,05 4,01 6,84 10,84 3,95 6,53 10,63 0,78 2,01 2,38 45
10 łódzkie 2,20 3,68 6,18 4,85 11,22 16,07 3,35 5,92 9,27 3,23 5,24 8,55 0,58 1,79 2,17 48
12 małopolskie 2,53 3,62 6,74 10,55 18,32 23,18 5,09 8,63 13,72 4,51 7,64 13,06 1,60 3,54 4,36 61
14 mazowieckie 1,80 2,05 4,10 13,47 16,46 22,74 3,66 6,89 10,55 3,45 6,61 10,24 1,40 2,47 3,24 74
16 opolskie 2,29 3,19 6,64 8,37 10,78 15,09 3,83 7,08 10,93 3,59 6,83 10,54 0,99 1,76 2,01 46
18 podkarpackie 2,43 3,41 6,43 22,73 21,21 43,95 4,88 6,21 11,09 4,32 5,25 10,00 2,67 2,79 5,19 61
20 podlaskie 1,89 3,48 6,48 4,01 27,73 30,59 2,87 6,21 9,08 2,72 5,29 8,14 0,51 3,70 3,67 45
22 pomorskie 2,02 3,78 6,37 5,16 14,32 17,84 3,49 6,33 9,82 3,51 6,18 9,68 0,72 1,63 1,89 54
24 śląskie 2,65 3,20 5,84 10,85 18,78 27,73 5,57 8,18 13,76 5,41 8,09 13,36 1,31 2,87 3,82 69
26 świętokrzyskie 2,57 3,24 6,37 6,17 13,36 17,85 3,87 6,78 10,65 3,76 6,05 9,58 0,79 2,13 2,49 49
28 warmińsko-mazurskie 2,30 3,30 5,61 7,73 19,48 23,22 3,60 6,85 10,44 3,42 5,70 9,20 0,95 3,76 4,34 46
30 wielkopolskie 2,34 3,33 6,59 5,39 14,20 19,59 3,77 6,96 10,71 3,73 6,52 10,14 0,70 1,95 2,42 74
32 zachodniopomorskie 2,65 3,95 7,18 14,08 29,80 42,92 4,85 9,35 14,20 4,18 7,55 11,58 2,18 5,34 7,29 80
00 Cały kraj 1,80 1,34 4,10 23,92 29,80 49,56 4,13 7,20 11,33 3,76 6,40 10,24 1,71 3,36 4,60 935
* Uwaga !!! Kolumna "Razem" nie jest sumą kolumn "Woda" + "Ścieki".

Zestawienie statystyczne cen brutto wody i ścieków dla gospodarstw domowych - liczba mieszkańców

Lp. [ zmień sortowanie na malejaco ] Wielkość - liczba mieszkańców Cena minimalna Cena maksymalna Średnia Mediana Odchylenie standardowe liczba danych
Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem
zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 rekord
1 ponad 300 000 mieszkanców 3,72 4,37 8,55 5,82 8,29 14,12 4,60 6,15 10,74 4,46 6,09 10,69 0,56 1,03 1,45 10
2 od 300 000 do 100 000 mieszkanców 2,94 3,48 7,13 7,41 10,57 17,98 4,56 6,49 11,04 4,50 6,31 10,47 1,04 1,65 2,48 30
3 od 100 000 do 50 000 mieszkanców 2,34 4,15 6,56 7,46 11,09 18,00 4,20 6,67 10,88 3,97 6,61 10,43 1,23 1,60 2,58 50
4 od 50 000 do 40 000 mieszkanców 2,49 3,96 7,25 5,50 9,27 13,17 3,86 6,09 9,95 3,82 6,15 9,87 0,83 1,47 1,79 25
5 od 40 000 do 30 000 mieszkanców 2,02 3,41 6,37 14,08 29,40 39,66 4,90 8,00 12,91 4,42 7,01 11,30 2,33 4,72 6,72 39
6 od 30 000 do 20 000 mieszkanców 2,39 3,33 6,36 6,39 13,09 16,06 3,76 6,27 10,02 3,47 6,16 9,51 0,96 1,88 2,49 82
7 od 20 000 do 15 000 mieszkanców 2,33 3,77 6,76 7,33 16,46 21,16 3,89 6,94 10,83 3,82 6,40 10,29 0,94 2,40 2,95 85
8 od 15 000 do 10 000 mieszkanców 2,31 2,48 5,83 8,41 19,48 26,44 3,93 7,00 10,93 3,66 6,34 10,15 1,19 2,78 3,37 126
9 poniżej 10 000 mieszkanców 1,80 1,34 4,10 23,92 29,80 49,56 4,18 7,58 11,76 3,75 6,54 10,41 2,03 3,91 5,41 488
* Uwaga !!! Kolumna "Razem" nie jest sumą kolumn "Woda" + "Ścieki".

Zestawienie statystyczne cen brutto wody i ścieków dla gospodarstw domowych - forma prawna

Lp. [ zmień sortowanie na malejaco ] Forma prawna Cena minimalna Cena maksymalna Średnia Mediana Odchylenie standardowe liczba danych
Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem
zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 rekord
1 Spółka z o.o. 2,02 2,48 5,61 23,92 29,80 49,56 4,30 7,39 11,69 3,89 6,57 10,40 1,84 3,53 4,96 612
2 Spółka akcyjna 2,93 4,47 9,06 8,41 12,10 17,25 4,80 6,98 11,77 4,78 6,47 11,30 0,99 1,78 2,18 37
3 Zakład budżetowy / Gmina 1,80 1,34 4,10 10,85 27,73 30,59 3,64 6,86 10,49 3,30 6,09 9,60 1,24 3,12 3,81 283
* Uwaga !!! Kolumna "Razem" nie jest sumą kolumn "Woda" + "Ścieki".

Zestawienie statystyczne cen brutto wody i ścieków dla gospodarstw domowych - podział terytorialny

Lp. [ zmień sortowanie na malejaco ] Podział terytorialny Cena minimalna Cena maksymalna Średnia Mediana Odchylenie standardowe liczba danych
Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem Woda Ścieki Razem
zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 zł/m3 rekord
1 miasta wojewódzkie 3,56 3,48 7,13 5,82 8,29 14,12 4,35 5,84 10,20 4,36 5,95 10,29 0,59 1,17 1,59 18
2 miasta wojewódzkie, według podziału z lat 1975-1998 (49 województw) 2,34 3,48 6,56 7,46 9,10 15,77 4,06 5,89 9,95 3,99 5,94 9,57 1,03 1,33 2,00 49
3 pozostałe 1,80 1,34 4,10 23,92 29,80 49,56 4,13 7,28 11,40 3,76 6,47 10,28 1,74 3,42 4,69 886
* Uwaga !!! Kolumna "Razem" nie jest sumą kolumn "Woda" + "Ścieki".
Copyright © 2008 - 2017 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict