cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2017-01-15 09:26:54
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Uwaga !!!
Informuję, że zamykamy serwis. Dane będą dostępne do czerwca 2017 r.

Uwaga !
W związku z licznymi pomyłkami pojawiającymi się artykułach naukowych, prasowych oraz w serwisach internetowych powołujących się na serwis cena-wody.pl informuję, że sewis cena-wody.pl nie jest i nigdy nie był powiązany w żaden sposób z organizacją o nazwie "Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie". Serwis ten tworzony i rozwijany jest przez osobę prywatną, dlatego używając danych z serwisu proszę nie powoływać się na organizację "Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie" a jedynie na sewis cena-wody.pl .

Prezentowane na stronie dane służą jedynie do celów porównawczych, statystycznych i informacyjnych, nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do kogokolwiek. Aktualne ceny wody i ścieków znajdują się zawsze we właściwych cennikach, taryfach przedsiębiorstw oraz na fakturach wystawianych przez dostawcę wody i odbiorcę ścieków.

Prezentowane na stronie wartości cen wody to średnie ceny netto. Jeżeli w mieście obowiązuje jedna taryfa to prezentowane ceny odpowiadają jej dokładnie. W przypadku, gdy istnieje kilka taryf prezentowane wartości są średnią arytmetyczną. W zestawieniu nie uwzględniano cen wody do celów przeciwpożarowych oraz cen hurtowych. W przypadku, gdy gmina dopłaca do cen wody czy ścieków, dopłaty te nie są uwzględniane a prezentowana wartość jest taka, jaką otrzymuje producent wody (cena końcowego odbiorcy + dopłata).

Autor strony dokłada wszelkich starań by prezentowane tu informacje były rzetelne i aktualne, jednak jeżeli gdzieś nastąpiła pomyłka proszę o wiadomość Koperta z poprawnymi informacjami oraz z danymi do kontaktu zwrotnego. Mile widziana informacja o podstawie prawnej podawanych danych takiej jak nr uchwały Rady Gminy oraz link do Biuletynu Informacji Publicznej zawierającego taką Uchwałę.

Umieszczenie aktualnych taryf na stronie jak i korekta danych już zamieszczonych jest bezpłatne, dlatego zachęcamy do przekazywania takich informacji -> [ formularz "Nowa taryfa" ] .

Uwaga !!!
Wykorzystanie prezentowanych tu materiałów w części lub w całości jest możliwe pod warunkiem podania źródła: http://cena-wody.pl oraz daty pobrania danych. Informacje te powinny być umieszczone w sposób czytelny i ogólnie dostępny bezpośrednio pod prezentowanymi danymi.

Udostępnienie informacji na stronie internetowej powinno być dodatkowo opatrzone sprawnie działającym linkiem do źródła http://cena-wody.pl


O każdym udostępnieniu prezentowanych w serwisie danych i zestawień lub powołując się na serwis cena-wody.pl proszę poinformować autora strony pocztą elektroniczną, wysłając krótką informację na adres e-mail

Strona finansowana jest wyłącznie z funduszy prywatnych autora.
Jeżeli jesteś zainteresowany umieszczeniem reklamy na stronie to proszę o kontakt.

Marek Malendowski        

Copyright © 2008 - 2017 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict