cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2017-01-15 09:26:54
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Uwaga !!!
Informuję, że zamykamy serwis. Dane będą dostępne do czerwca 2017 r.Cena wody i ścieków - Kielce

Miasto : Kielce   (świętokrzyskie)  
Ludność : 207188
Nazwa : Wodociągi Kieleckie Spółka z o.o.
 
Adres : ul. Krakowska 64, 25-701 Kielce
Telefon : 041 365-31-00   041 345-52-20   Pogotowie Wod-Kan : 994    041 345-26-07

Taryfa 2016 dla Kielce

Okres : 2016 obowiązuje od 2016-02-01 do 2017-01-31
TaryfaCenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Woda [zł/m3]
Grupa 1 - Zaopatrzenie ludności w wodę przeznaczoną do spożycia i na cele socjalno bytowe. Zaopatrzenie w wodę obiektów użyteczności publicznej na cele socjalno bytowe. Woda pobrana na cele przeciwpoż  3,36 zł3,63 zł
Grupa 2 - Zaopatrzenie przeznaczone na potrzeby produkcji, w której woda wchodzi w skład albo bezpośredni kontakt z produktami żywnościowymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjonowania.  4,46 zł4,82 zł
Grupa 3 – Ujęcie Dyminy bez wykorzystania sieci wodociągowej rozdzielczej.  4,12 zł4,45 zł
Grupa 4 - Pozostali odbiorcy nie uwzględnieni w grupie 1,2,3.  4,53 zł4,89 zł
Ścieki [zł/m3]
Grupa 1 - Ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.  5,36 zł5,79 zł
Grupa 2 - Pozostali odbiorcy nie uwzględnieni w grupie 1.  7,05 zł7,61 zł
 
Cena średnia woda4,12 zł 
Cena średnia ścieki6,21 zł 
Opłaty stałe (abonamentowe) [ zł/okres ] CenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Grupa 1 - stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc  1,72 zł1,86 zł
Grupa 1 - stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym  7,91 zł8,54 zł
Grupa 1 - stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej  7,91 zł8,54 zł
Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc  14,10 zł15,23 zł
Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym  7,91 zł8,54 zł
Grupa 2 - stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej  7,91 zł8,54 zł
Grupa 3 - stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc  14,10 zł15,23 zł
Grupa 3 - stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym  7,91 zł8,54 zł
Grupa 3 - stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej  7,91 zł8,54 zł
Grupa 4 - stawka opłaty abonamentowej za gotowość do świadczenia usług na odbiorcę w oparciu o wskazania wodomierza głównego na miesiąc  14,10 zł15,23 zł
Grupa 4 - stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym  7,91 zł8,54 zł
Grupa 4 - stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę za jednostkę usługi odczytu wodomierza w rozliczeniach w oparciu o wskazania wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej  7,91 zł8,54 zł
Uwagi :
*.Doc / *.Pdf
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2017 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict