cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2017-01-15 09:26:54
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Uwaga !!!
Informuję, że zamykamy serwis. Dane będą dostępne do czerwca 2017 r.Cena wody i ścieków - Katowice

Miasto : Katowice   (śląskie)  
Ludność : 314500
Nazwa : Katowickie Wodociągi Spółka Akcyjna
 
Adres : ul. Obrońców Westerplatte 89, 40-335 Katowice
Telefon : 032 788-26-00   032 255-48-10   Pogotowie Wod-Kan : 994    032 256-48-09

Taryfa 2016 dla Katowice

Okres : 2016 obowiązuje od 2016-02-01 do 2017-01-31
TaryfaCenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Woda [zł/m3]
Gospodarstwa domowe  5,39 zł5,82 zł
Przemysł  5,39 zł5,82 zł
Pozostali odbiorcy  5,39 zł5,82 zł
Ścieki [zł/m3]
Gospodarstwa domowe  7,68 zł8,29 zł
Przemysł  7,68 zł8,29 zł
Pozostali odbiorcy  7,68 zł8,29 zł
 
Cena średnia woda5,39 zł 
Cena średnia ścieki7,68 zł 
Opłaty stałe (abonamentowe) [ zł/okres ] CenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - faktura papierowa  11,34 zł12,25 zł
rozliczanych na podstawie wskazań wodomierza głównego lub na podstawie wskazań wodomierza mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej - e-faktura  9,93 zł10,72 zł
korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - faktura papierowa  6,84 zł7,39 zł
korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - e-faktura  5,42 zł5,85 zł
korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych-odczyt radiowy poprzez urządzenie do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku - faktura papierowa  3,52 zł3,80 zł
korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych-odczyt radiowy poprzez urządzenie do odczytu zainstalowane na koszt właściciela budynku - e-faktura  2,11 zł2,28 zł
rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - faktura papierowa  7,37 zł7,96 zł
rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody - e-faktura  5,95 zł6,43 zł
rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego dla odprowadzania ścieków - faktura pa  5,80 zł6,26 zł
rozliczanych za ilość odprowadzonych ścieków ustaloną na podstawie zużycia wody określonego zgodnie ze wskazaniami wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego dla odprowadzania ścieków - e-faktura  4,39 zł4,74 zł
Uwagi :
*.Doc / *.Pdf Taryfy UCHWAŁA NR XX/386/16 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Miasta Katowice na okres od dnia 1 lutego 2016 roku do 31 stycznia 2017 roku ...
Taryfy Taryfy na 2016 rok
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2017 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict