cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2017-01-15 09:26:54
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Uwaga !!!
Informuję, że zamykamy serwis. Dane będą dostępne do czerwca 2017 r.Cena wody i ścieków - Nowy Sącz

Miasto : Nowy Sącz   (małopolskie)  
Ludność : 84487
Nazwa : Sądeckie Wodociągi Sp. z o.o.
 
Adres : ul. Wincentego Pola 22, 33-300 Nowy Sącz
Telefon : 018 443-86-43   018 443-83-04   Pogotowie Wod-Kan : 994   

Taryfa 2017 dla Nowy Sącz

Okres : 2017 obowiązuje od 2017-01-01 do 2017-12-31
TaryfaCenaDopłataCena - dopłataCena Brutto
NettoNettoNettoz 8% VAT
12345
Woda [zł/m3]
Grupa 1 - gospodarstwa domowe  6,91 zł1,68 zł5,23 zł5,65 zł
Grupa 2 - pozostali odbiorcy  7,04 zł7,04 zł7,60 zł
Grupa 3 - przemysł  7,10 zł7,10 zł7,67 zł
Ścieki [zł/m3]
Grupa 1 - gospodarstwa domowe  7,69 zł2,67 zł5,02 zł5,42 zł
Grupa 2 - pozostali odbiorcy  7,69 zł7,69 zł8,31 zł
Grupa 3 - przemysù  7,69 zł7,69 zł8,31 zł
 
Cena średnia woda7,02 zł 
Cena średnia ścieki7,69 zł 
Opłaty stałe (abonamentowe) [ zł/okres ] CenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
stawka netto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń wodociągowych  4,49 zł4,85 zł
stawka netto opłaty abonamentowej na odbiorcę korzystającego z urządzeń kanalizacyjnych  5,97 zł6,45 zł
stawka netto opłaty abonamentowej związanej z odczytem i rozliczeniem  6,02 zł6,50 zł
stawka netto opłaty abonamentowej związanej z rozliczeniem  4,24 zł4,58 zł
Uwagi :
*.Doc / *.Pdf Taryfy UCHWAŁA NR XXXI/325/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza
Taryfy UCHWAŁA NR XXXI/326/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków, w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2017 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict