cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2017-01-15 09:26:54
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Uwaga !!!
Informuję, że zamykamy serwis. Dane będą dostępne do czerwca 2017 r.Cena wody i ścieków - Zawiercie

Miasto : Zawiercie   (śląskie)  
Ludność : 52789
Nazwa : Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 
Adres : 11 Listopada 2, 42-400 Zawiercie
Telefon : 032 672-20-17   0 800-700-730    Telefon awaryjny : 032 672-28-22   

Taryfa 2016 dla Zawiercie

Okres : 2016 obowiązuje od 2016-04-01 do 2017-03-31
TaryfaCenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Woda [zł/m3]
Gospodarstwa domowe i odbiorcy wykorzystujący wodę do celów socjalnobytowych  4,68 zł5,05 zł
Pozostali odbiorcy i Gmina za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe oraz do zraszania publicznych ulic i publicznych terenów  4,87 zł5,26 zł
Ścieki [zł/m3]
Gospodarstwa domowe i odbiorcy wykorzystujący wodę do celów socjalno bytowych  5,78 zł6,24 zł
Pozostali dostawcy ścieków  8,05 zł8,69 zł
 
Cena średnia woda4,78 zł 
Cena średnia ścieki6,92 zł 
Opłaty stałe (abonamentowe) [ zł/okres ] CenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego  9,10 zł9,83 zł
Odbiorcy rozliczani na podstawie przeciętnych norm zużycia (ryczałtowo)  7,39 zł7,98 zł
Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza ...  6,97 zł7,53 zł
Dostawcy ścieków nie pobierający wody od RPWiK Sp. z o.o.  9,10 zł9,83 zł
Uwagi :
*.Doc / *.Pdf Taryfy UCHWAŁA NR XX/178/16 Rady Miejskiej w Zawierciu z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie : zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu
Taryfy Taryfy na 2016 rok
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2017 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict