cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2017-01-15 09:26:54
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Uwaga !!!
Informuję, że zamykamy serwis. Dane będą dostępne do czerwca 2017 r.Cena wody i ścieków - Bełchatów

Miasto : Bełchatów   (łódzkie)  
Ludność : 61819
Nazwa : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Wod-Kan Spółka z o.o. w Bełchatowie
 
Adres : ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów
Telefon : 044 633-83-06   044 633-83-08   Pogotowie Wod-Kan : 994   

Taryfa 2016 dla Bełchatów

Okres : 2016 obowiązuje od 2016-05-01 do 2017-04-30
TaryfaCenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Woda [zł/m3]
Grupa 1 - odbiorcy wody do budynków mieszkalnych wielo-lokalowych, rozliczanych zgodnie z zawartymi umowami w miesięcznym okresie rozliczeniowym w oparciu o wskazania wodomierza głównego.  4,00 zł4,32 zł
Grupa 2 - odbiorcy wody do budynków mieszkalnych wielo-lokalowych do których woda dostarczana jest za pomocą urządzeń hydroforni – rozliczani o wskazania wodomierza głównego w miesięcznym okr...  4,06 zł4,38 zł
Grupa 3 - odbiorcy wody do budynków instytucji użyteczności publicznej oraz placówek usługowych świadczących usługi o charakterze socjalnobytowym, przedsiębiorstw – rozliczanych zgodnie z zaw...  4,00 zł4,32 zł
Grupa 4- odbiorcy wody do budynków mieszkalnych jedno-lokalowych oraz placówek usługowych świadczących usługi o charakterze socjalnobytowym – rozliczanych zgodnie z zawartymi umowami w dwumie...  4,00 zł4,32 zł
Grupa 5 - Gmina Miasto Bełchatów za wodę pobraną z publicznych studni i zdrojów ulicznych, zużytą do zasilania publicznych fontann i na cele przeciwpożarowe, oraz do zraszania publicznych ulic i ...  4,00 zł4,32 zł
Ścieki [zł/m3]
Grupa 1 - budynki mieszkalne jedno- i wielo-lokalowe, instytucje użyteczności publicznej oraz placówki usługowe świadczące usługi o charakterze socjalno-bytowym – rozliczani według wskazań ...  6,75 zł7,29 zł
Grupa 2- przemysł, przedsiębiorcy i pozostali usługodawcy – rozliczani według wskazań wodomierza głównego i dodatkowego określającego ilość wody zużytej bezpowrotnie oraz w oparciu o wskaza...  6,75 zł7,29 zł
 
Cena średnia woda4,01 zł 
Cena średnia ścieki6,75 zł 
Opłaty stałe (abonamentowe) [ zł/okres ] CenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Grupa 1,2 - za każdy wodomierz główny w okresie rozliczeniowym  24,00 zł25,92 zł
Grupa 3 - za każdy wodomierz główny w okresie rozliczeniowym  10,00 zł10,80 zł
Grupa 4 - za każdy wodomierz główny w okresie rozliczeniowym  10,00 zł10,80 zł
Uwagi :
*.Doc / *.Pdf Taryfy Taryfy na 2016 rok
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2017 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict