cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2017-01-15 09:26:54
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Uwaga !!!
Informuję, że zamykamy serwis. Dane będą dostępne do czerwca 2017 r.Cena wody i ścieków - Słupsk

Miasto : Słupsk   (pomorskie)  
Ludność : 98092
Nazwa : Wodociągi Słupsk Sp. z o.o.
 
Adres : ul. Elizy Orzeszkowej 1, 76-200 Słupsk
Telefon : 059 842-60-51   059 842-29-63   Pogotowie Wod-Kan : 994   

Taryfa 2016 dla Słupsk

Okres : 2016 obowiązuje od 2016-07-01 do 2017-06-30
TaryfaCenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Woda [zł/m3]
dla gospodarstw domowych  2,59 zł2,80 zł
dla przemysłu i produkcji spożywczej  2,64 zł2,85 zł
dla innych odbiorców na cele socjalno-bytowe  2,59 zł2,80 zł
Ścieki [zł/m3]
dla gospodarstw domowych  4,68 zł5,05 zł
dla przemysłu i produkcji spożywczej  4,68 zł5,05 zł
dla innych odbiorców na cele socjalno-bytowe  4,68 zł5,05 zł
 
Cena średnia woda2,61 zł 
Cena średnia ścieki4,68 zł 
Opłaty stałe (abonamentowe) [ zł/okres ] CenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych dla odbiorców usług wymienionych w punktach 1,2,3  3,75 zł4,05 zł
Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych związanych z zasilaniem awaryjnym do celów p. poż., zapewniającym pobór wody w ilości do 10l/s  12,50 zł13,50 zł
Opłata abonamentowa za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych związanych z zasilaniem awaryjnym do celów p. poż., zapewniającym pobór wody w ilości powyżej 10l/s  22,50 zł24,30 zł
za rozliczenie wodomierza dodatkowego zamontowanego na instalacji za wodomierzem głównym mierzącego ilość wody bezpowrotnie zużytej wodomierza u odbiorców posiadających własne ujęcia wody  3,75 zł4,05 zł
za i rozliczenie wodomierza dodatkowego zamontowanego na instalacji za wodomierzem głównym u odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych - za pierwszy wodomierz  7,50 zł8,10 zł
za odczyt i rozliczenie wodomierzy w lokalach mieszalnych w budynkach wielolokalowych - za każdy następny  1,50 zł1,62 zł
za rozliczenie wodomierza dodatkowego zamontowanego na instalacji za wodomierzem  7,50 zł8,10 zł
za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych  3,75 zł4,05 zł
Uwagi :
*.Doc / *.Pdf Taryfy Uchwała Nr XVIII/213/2016 Rady Gminy Słupsk z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Taryfy Uchwała nr XXV/296/16 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 maja 2016
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2017 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict