cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2017-01-15 09:26:54
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Uwaga !!!
Informuję, że zamykamy serwis. Dane będą dostępne do czerwca 2017 r.Cena wody i ścieków - Chełm

Miasto : Chełm   (lubelskie)  
Ludność : 67887
Nazwa : Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie
  Zakład Wodociągów i Kanalizacji oraz Oczyszczalnia
Adres : ul. Wołyńska 57, 22-100 Chełm
Telefon : 082 565-20-80   082 565-04-21   Pogotowie Wod-Kan : 994    082 563-14-61

Taryfa 2016 dla Chełm

Okres : 2016 obowiązuje od 2016-03-01 do 2017-02-28
TaryfaCenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Woda [zł/m3]
Cena za dostarczoną wodę dla wszystkich usługobiorców  3,18 zł3,43 zł
Ścieki [zł/m3]
Cena za odprowadzanie i oczyszczenie ścieków  5,68 zł6,13 zł
 
Cena średnia woda3,18 zł 
Cena średnia ścieki5,68 zł 
Opłaty stałe (abonamentowe) [ zł/okres ] CenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie wskazań wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego.  6,67 zł7,20 zł
Stawka opłaty abonamentowej za rozliczenie wskazań wodomierzy u odbiorców korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych.  6,67 zł7,20 zł
Uwagi :
*.Doc / *.Pdf Taryfy UCHWAŁA NR XV/162/16 Rady Miasta Chełm z dnia 22 stycznia 2016 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Chełm
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2017 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict