cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2017-01-15 09:26:54
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Uwaga !!!
Informuję, że zamykamy serwis. Dane będą dostępne do czerwca 2017 r.Cena wody i ścieków - Opole

Miasto : Opole   (opolskie)  
Ludność : 127602
Nazwa : Wodociągi i Kanalizacia w Opolu Spółka z o.o.
 
Adres : ul. Oleska 64, 45-222 Opole
Telefon : 077 443-55-00   077 443-55-01   Pogotowie Wod-Kan : 994    077 443-55-47

Taryfa 2017 dla Opole

Okres : 2017 obowiązuje od 2017-01-01 do 2017-12-31
TaryfaCenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Woda [zł/m3]
Grupa I - Woda zużywana na cele socjalno-bytowe  3,30 zł3,56 zł
Grupa II - Woda przeznaczona do produkcji żywności, środków farmaceutycznych lub na cele konfekcjonowania  3,34 zł3,61 zł
Grupa III - Woda przeznaczona do pozostałych celów  3,37 zł3,64 zł
Ścieki [zł/m3]
Grupa I - Ścieki bytowe  5,25 zł5,67 zł
Grupa II - Ścieki przemysłowe  7,42 zł8,01 zł
 
Cena średnia woda3,34 zł 
Cena średnia ścieki6,34 zł 
Opłaty stałe (abonamentowe) [ zł/okres ] CenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Odbiorcy indywidualni - licznik główny  9,40 zł10,15 zł
Odbiorcy indywidualni - podlicznik  6,50 zł7,02 zł
Odbiorcy indywidualni - ryczałt  3,60 zł3,89 zł
Odbiorcy instytucjonalni - licznik główny  10,54 zł11,38 zł
Odbiorcy instytucjonalni - podlicznik  7,64 zł8,25 zł
Odbiorcy instytucjonalni - ryczałt  4,74 zł5,12 zł
Uwagi :
*.Doc / *.Pdf Taryfy UCHWAŁA NR XXXIV/653/16 RADY MIASTA OPOLA z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla miasta Opola oraz taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków na terenie części gmin: ...
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2017 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict