cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2017-01-15 09:26:54
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Uwaga !!!
Informuję, że zamykamy serwis. Dane będą dostępne do czerwca 2017 r.Cena wody i ścieków - Częstochowa

Miasto : Częstochowa   (śląskie)  
Ludność : 245030
Nazwa : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego Spółka Akcyjna
 
Adres : ul. Jaskrowska 14/44, 42-202 Częstochowa
Telefon : 034 365-54-48   034 377-31-99   Pogotowie Wod-Kan : 994   

Taryfa 2016 dla Częstochowa

Okres : 2016 obowiązuje od 2016-04-01 do 2017-03-31
TaryfaCenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Woda [zł/m3]
Grupa 1 – woda wykorzystywana do zaopatrzenie ludności przeznaczona do spożycia lub na cele socjalno – bytowe, woda wykorzystywana na cele określone w art. 22 ustawy  3,60 zł3,89 zł
Grupa 2 - pozostali odbiorcy usług  3,69 zł3,99 zł
Ścieki [zł/m3]
I Grupa gospodarstwa domowe oraz podmioty odprowadzające ścieki bytowe  5,97 zł6,45 zł
II Grupa Pozostali odbiorcy usług  6,80 zł7,34 zł
 
Cena średnia woda3,65 zł 
Cena średnia ścieki6,39 zł 
Opłaty stałe (abonamentowe) [ zł/okres ] CenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu miesięcznym  11,59 zł12,52 zł
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza, rozliczanie należności, utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego w cyklu 3 miesięcznym  24,12 zł26,05 zł
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczanie należności, odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych rozliczani w cyklu miesięcznym  5,33 zł5,76 zł
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza i rozliczanie należności, odbiorcy w lokalach w budynkach wielolokalowych rozliczani w cyklu 3-miesięcznym  5,33 zł5,76 zł
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego, odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej rozliczani w cyklu miesięcznym  3,06 zł3,30 zł
Stawka opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego, odbiorcy korzystający z dodatkowego wodomierza zainstalowanego do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej rozliczani w cyklu 3-miesięcznym  3,06 zł3,30 zł
Uwagi :
*.Doc / *.Pdf
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2017 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict