cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2017-01-15 09:26:54
Forum Dyskusyjne Wodociągów Polskich

Uwaga !!!
Informuję, że zamykamy serwis. Dane będą dostępne do czerwca 2017 r.Cena wody i ścieków - Gdynia

Miasto : Gdynia   (pomorskie)  
Ludność : 251844
Nazwa : Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni
 
Adres : ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia
Telefon : 058 668-73-11   058 621-91-62   Pogotowie Wod-Kan : 994    058 668-73-11

Taryfa 2017 dla Gdynia

Okres : 2017 obowiązuje od 2017-01-01 do 2017-12-31
TaryfaCenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Woda [zł/m3]
Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia lub na cele socjalno - bytowe, w tym: za wodę zużytą do zasilania publicznych zdrojów, fontann, do zrasz ania publicznych ulic i terenów zielonych oraz na cele  3,66 zł3,95 zł
Odbiorcy prowadzący działalność produkcyjna art. spożywczych i farmaceutycznych  3,70 zł4,00 zł
Pozostali odbiorcy nie wymienieni w poz. 1 i 2.  3,71 zł4,01 zł
Ścieki [zł/m3]
Wprowadzający do kanalizacji sanitarnej ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami pr  5,02 zł5,42 zł
 
Cena średnia woda3,69 zł 
Cena średnia ścieki5,02 zł 
Opłaty stałe (abonamentowe) [ zł/okres ] CenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
za wystawienie i wysyłkę faktury papierowej  1,09 zł1,18 zł
Woda - Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według zużycia w lokalach - za odczyt i rozliczenie  7,21 zł7,79 zł
Woda - Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według raportu sporządzonego przez właściciela/zarządcę  3,46 zł3,74 zł
Ścieki - Odbiorcy użytkujący lokale w budynkach wielolokalowych, zaopatrywanych z własnych/obcych źródeł wody, z których zarządcami Spółka zawarła umowy o odrębne rozliczanie usług według raportu ...  3,46 zł3,74 zł
Za jednostkę odczytu dodatkowego wodomierza do pomiaru wody bezpowrotnie zużytej  3,75 zł4,05 zł
Uwagi : https://www.pewik.gdynia.pl/aktualnosci/cena-za-wode-i-scieki-bez-zmian.html
*.Doc / *.Pdf
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2017 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict