cena wody i ścieków, taryfy opłat

Prices of water and wastewater. Prix ??de l'eau et des eaux usées. Los precios de agua y aguas residuales. Die Preise für Wasser und Abwasser.
Ostatnia aktualizacja
2016-02-07 19:44:07


Cena wody i ścieków - Pabianice

Miasto : Pabianice   (łódzkie)  
Ludność : 70275
Nazwa : Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
 
Adres : ul. Warzywna 3, 95-200 Pabianice
Telefon : 042 225-18-74   Pogotowie Wod-Kan : 994    042 22-59-190

Taryfa 2015 dla Pabianice

Okres : 2015 obowiązuje od 2015-03-31 do 2016-03-30
TaryfaCenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Woda [zł/m3]
W1 - Odbiorcy wykorzystujący wodę do spożycia lub na cele socjalno-bytowe oraz Gmina za wodę dostarczaną do zdrojów ulicznych ...  3,06 zł3,30 zł
W2 - Odbiorcy którzy pobie-raną wodę wykorzystują do produkcji, w której woda wchodzi w kontakt z produktami żywnościo-wymi, farmaceutycznymi lub na cele konfekcjo-nowania  3,10 zł3,35 zł
W3 - Pozostali odbiorcy  3,13 zł3,38 zł
Ścieki [zł/m3]
K1- Gospodarstwa domowe i odbiorcy poza przemysłowi  6,08 zł6,57 zł
K2 - Odbiorcy przemysłowi  8,48 zł9,16 zł
 
Cena średnia woda3,10 zł 
Cena średnia ścieki7,28 zł 
Opłaty stałe (abonamentowe) [ zł/okres ] CenaCena Brutto
Nettoz 8% VAT
123
Odbiorcy - posiadających wodomierze o średnicy: - Ø 15 - Ø 20  6,91 zł7,46 zł
Odbiorcy - posiadających wodomierze o średnicy: - Ø 25  12,09 zł13,06 zł
Odbiorcy - posiadających wodomierze o średnicy: - Ø 32 - Ø 40  27,64 zł29,85 zł
Odbiorcy - posiadających wodomierze o średnicy: - Ø 50, Ø 65  51,83 zł55,98 zł
Odbiorcy - posiadających wodomierze o średnicy: - Ø 80 i więcej oraz sprzężone  287,94 zł310,98 zł
Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza dodatkowego  4,86 zł5,25 zł
Odbiorcy rozliczani wg wskazań wodomierza  8,40 zł9,07 zł
Odbiorcy pozostali rozliczani według przeciętnych norm zuzycia  8,69 zł9,39 zł
Opłata abonamentowa dla odbiorców korzystających tylko z odprowadzania ścieków  6,19 zł6,69 zł
Uwagi :
*.Doc / *.Pdf Taryfy Taryfa na 2015 rok
[ Zgłoś błąd na stronie ]     [ Pokaż na mapie google ]     [Powrót]
Copyright © 2008 - 2016 Poprawny CSS! Valid XHTML 1.0 Strict